Kancelária s prírodnými materiálmi

Kancelária so zeleňou a prírodnými materiálmi môže významnou mierou prispieť k psychickej pohode zamestnancov, k zvýšeniu ich kreativity či dokonca zníženiu prejavov syndrómu chorých budov (SBS). Potreba byť obklopený prírodou a prírodnými prvkami je v ľuďoch zakorenená odjakživa. Túto potrebu máme nielen v čase nášho osobného voľna, ale rovnako i v pracovnom čase. Rovnako vnímanie príjemného pracovného prostredia a firmy ako zamestnávateľa, ktorému záleží na zdraví zamestnancov, zohráva kľúčovú úlohu pri rozhodovaní sa potenciálnych kandidátov na pracovnom trhu.

potreby zamestnancov v kancelárii

Existuje štúdia, ktorá predstavuje jedinečný pohľad na biofilický dizajn a jeho prínosy v pracovnom prostredí. Zapojilo sa do nej 3600 zamestnancov z krajín EMEA regiónu. Najviac respondentov (30 %) bolo vo veku 35 – 44 rokov, 52% opýtaných boli ženy. 38 % zamestnancov pracovalo v rozsahu 30 – 38 h/týždeň.

Výsledky prieskumu hovoria o piatich najžiadanejších prvkoch v pracovnom prostredí. Kancelária s týmito prvkami má významný vplyv na pocit pohody zamestnancov. Ovplyvnená je ich produktivita či kreativita, a preto by mali byť samozrejmou súčasťou každej kancelárie alebo pracovného priestoru.

machove steny do kancelarie

 

Kancelária by sa podľa 3600 respondentov z EMEA regiónu nemala zaobísť bez týchto piatich prvkov.

Komu sa nelení, tomu sa žial nezelení

Alarmujúcim zistením, vyplývajúcim zo štúdie, je fakt, že až 55% respondentov nemá na pracovisku žiadnu zeleň.

Vplyv zelene a denného svetla pritom podľa výsledkov prispieva k zvýšeniu motivácie o 8 % a pocitu pohody a zdravia (well-being) až o 13 %.

Okrem toho uvedená štúdia poukazuje na zmenu nálady zamestnancov pri príchode do kancelárie so zeleňou a bez zelene. Najväčší rozdiel vykazuje pocit šťastia, kde na pracovisku so zeleňou sa zamestnanci cítili až o 9,7 % šťastnejší ako zamestnanci na pracovisku bez zelene. Rovnako vyššia miera motivácie (o 7,3 %) a kreativity (o 2,2 %) je pripisovaná pozitívnemu vplyvu zelene na pracovisku.

Objektívnym ukazovateľom vplyvu zelene na pracovisku bol v danej štúdii použitý aj počet hodín absencie za rok. Aj v tomto prípade sa prítomnosť zelene ukázala ako prospešná. Kancelária s prírodnými materiálmi a zeleňou prispela pri vzorke 3600 zamestnancov k zníženiu počtu hodín absencie za rok zo 68 na 57 hodín.

Na základe týchto a ďalších štúdií už dnes vidíme, že kancelárie inšpirované prírodou sú čoraz obľúbenejšia a stávajú sa novou normou. Veľké firmy ako Amazon, Apple či Microsoft vsadili pri svojich priestoroch práve na biofilický dizajn, aby pritiahli a udržali si tých najlepších zamestnancov.

AKÉ PRÍRODNÉ MATERIÁLY SÚ „IN“?

Stále viac sa objavujú aj nové trendy v oblasti prírodných materiálov a prvkov pre interiér, dopĺňajúce klasické črepníkové rastliny. Kreatívne a originálne riešenia ponúka použitie stabilizovaného machu, kvetov a rastlín vo forme machových stien alebo aranžmánov pre recepcie či lobby či korkové obklady v rôznych organických tvaroch a farbách. Využitie týchto prvkov je vhodné aj pre firmy s nedostatočným denným osvetlením alebo problematickou akustikou. Navyše inštaláciou machovej steny v porovnaní so živou rastlinnou stenou môže firma ušetriť nielen na potrebnom zavlažovacom a osvetľovacom systéme, ale tiež na následnej údržbe či výmene uhynutých rastlín.

Chceli by ste aj Vy zaradiť prírodné prvky do interiéru? Sme tu pre Vás!

NATURAL DESIGN